samtalefilosoffen

... en ledsager på tankens opdagelsesrejse

Græsvangen 171, 8381 Tilst

+45 25 88 40 34

marie@samtalefilosoffen.dk
 


Du er her: Om samtalerne > Hvad er filosofisk praksis?

Hvad er filosofisk praksis?

Filosofisk praksis er en samtaleform med rødder 2400 år tilbage i tiden - se mere under Historie.

Når du går til filosof, får du en eller flere personlige samtaler med fokus på et spørgsmål efter dit valg og med en filosofisk indfaldsvinkel. Det filosofiske består bl.a. i:

  • En åben og undersøgende tilgang. Filosoffen Sokrates er kendt for sætningen "Det eneste jeg ved, er at jeg intet ved." Den filosofiske praktiker går også til samtalen med den grundindstilling at intet er givet på forhånd, og at der kan sættes spørgsmålstegn ved alt.
  • En seriøs søgen efter svar. Filosoffens adelsmærke er ikke at besidde viden, men at søge viden. Denne søgen betyder også at jeg ikke er ude på at argumentere det du tror på, sønder og sammen og efterlade dig i et eksistentielt tomrum under påskud af at have "ryddet op" i dit verdensbillede. Nej, vi søger virkelig svar på dine spørgsmål sammen. Og for det meste finder vi faktisk svar - eller nye spørgsmål - nok til at du selv kan arbejde videre med sagen.
  • Forsøget på at se hverdagens hændelser, beslutninger, følelser, dilemmaer, glæder og sorger i et større perspektiv. Se eksempler på perspektiverende filosofiske spørgsmål her.

Hos filosoffen får du:

  • Tid til at tænke. Du fører ordet og bestemmer retningen.
  • Ingen færdige svar, men derimod en fælles undersøgelse af det som optager dig. Filosofi er en stadig søgen efter indsigt, og der findes ingen facitliste. Når det gælder svarene på de filosofiske spørgsmål, er du og filosoffen derfor på lige fod.
  • En samtalepartner som har kendskab til hvordan fortidens filosoffer besvarede grundlæggende filosofiske spørgsmål, og gerne fortæller dig om det.
  • En samtalepartner som er trænet i logik og begrebsanalyse, og som aldrig betragter et spørgsmål som udtømt eller endegyldigt besvaret.
  • Hjælp til at udtrykke, præcisere og begrunde dine tanker.
  • Hjælp til at uddybe, genoverveje og nuancere dine tanker.
  • Fuld respekt for din evne til at træffe dine egne beslutninger og nå dine egne konklusioner

Samtaler hos en filosofisk praktiker udvikler sig ofte til en slags opdagelsesrejse i dit verdensbillede, og det kan være en meget kreativ proces. Et landskab folder sig gradvis ud i rummet mellem os, efterhånden som du opdager hidtil uerkendte sammenhænge og "træder nye spor". Gradvis udkrystalliserer der sig nye handlemuligheder og nye måder at betragte det eksisterende på.

Filosofisk praksis er forholdsvis nyt i Danmark, men har eksisteret i Tyskland siden starten af 1980'erne og i Norge siden slutningen af 1990'erne. Læs mere under Historie.

Marie Lund er - som den anden ud af tre danskere - uddannet hos Norsk selskap for filosofisk praksis og bygger i sine samtaler på Oslo-skolens principper.

Se også Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. Hos begge selskaber kan man læse meget mere om filosofisk praksis samt finde links og litteraturhenvisninger.