samtalefilosoffen

... en ledsager på tankens opdagelsesrejse

Græsvangen 171, 8381 Tilst

+45 25 88 40 34

marie@samtalefilosoffen.dk
 


Du er her: Om samtalerne > Hvad får jeg ud af det?

Hvad får jeg ud af det?

Det er meget forskelligt hvad man får ud af at gå til filosof. Det afhænger meget af samtalens tema og gæstens behov. Somme tider er man kommet videre i en konkret beslutnings- eller idéudvilkingsproces. Andre gange ligger udbyttet mere på det følelsesmæssige niveau, hvor man har fundet større ro eller fået ny energi og livsglæde.

Hvad får den enkelte ud af at gå til filosof?

Her er nogle typiske erfaringer:

 • En klarere forståelse af hvad der er vigtigt for én i livet, og hvordan disse personlige værdier afspejles (eller mangler) i éns liv her og nu, i éns livshistorie og i éns drømme og ønsker for fremtiden.
 • Et mere bevidst forhold til sit eget liv og sine egne grundbegreber. Man opdager så at sige hvordan man lever og tænker, frem for bare at gøre det "bevidstløst". Dermed får man større indsigt i hvorfor man handler og stræber som man gør, og mulighed for at vælge det bevidst til - eller vælge at stræbe efter noget andet.
 • Tilfredsstillelsen ved at se konkrete følelser, hændelser og valg og hele sin livssituation i et større, filosofisk perspektiv. Det nyvundne perspektiv - og dét at dele erkendelsen med et andet menneske - kan give en dybt tilfredsstillende oplevelse af meningsfylde.
 • Tilfredshed med sit liv og med sig selv: Fordi filosoffen betragter livskriser som noget helt normalt og for øvrigt afholder sig fra at beskrive gæsten som syg eller rask, succesrig eller mislykket, oplever mange en befriende og smittende accept af tingenes tilstand som hjælper dem til at generobre den helt basale ret: retten til at definere sig selv som et normalt og vellykket menneske.
 • Følelsen af klarhed og ro i forhold til et konkret valg: I kraft af en dybere forståelse af egne værdier og deres konkrete genspejling i éns liv føler man at man bedre kan træffe et kvalificeret valg (eller begrunde dét valg man allerede har truffet).
 • Ny kreativitet: Idet man opdager nye sammenhænge mellem sine drømme på den ene side og sine konkrete livserfaringer på den anden, vil man ofte få øje på nye muligheder som pludselig virker oplagte - fx får man måske nye ideer til at skabe udvikling, harmoni eller bare større glæde i sit arbejdsliv, sine familierelationer eller andre relationer.
 • Hvis udgangspunktet for samtalen er en livssituation gæsten oplever som problematisk, oplever man ofte at visse løsningsperspektiver manifesterer sig - dels undervejs i samtalen, men ofte også dage, uger eller måneder senere. Selv om svaret ikke nødvendigvis bliver formuleret mens man er hos filosoffen, oplever mange derfor at samtalerne er befordrende for deres videre arbejde med problemet.
 • Energi og virkelyst: Inspiration og motivation til forandring eller vedholdenhed, typisk fordi man gennem værdiafklaringen opdager at noget faktisk er overordentlig vigtigt for én, og får sat levende ord og billeder på hvor godt det kunne blive.
 • Større personlig integritet: Når man først én gang har prøvet at undersøge hvordan éns overordnede personlige værdier harmonerer med ens virkelige, levede liv, bliver det lettere fremover at træffe sine personlige valg og foretage prioriteringer i overensstemmelse med det overordnet vigtige for én.
 • Tydeligere verdensbillede at orientere sig efter: Vage værdiforestillinger bliver mere tilgængelige idet metaforer sprogliggøres og begreber præciseres og nuanceres. Enkeltstående oplevelser og fragmentariske principper kommer i højere grad til at fremstå som et sammenhængende hele der kan tjene som et kvalificeret handlegrundlag.

Hvad får organisationen ud af at ledere og medarbejdere går til filosof?

Filosofiske samtaler er egnede som personalegode til medarbejdere med behov for en ekstern samtalepartner, hvad enten det gælder udfordringer i arbejdslivet eller privatlivet. Medarbejderne bliver efter al sandsynlighed gladere og mere afklarede og finder ny mening i hverdagen.

 • Dermed får de både mere overskud og mere indre ro. Det giver et større engagement, en mere koncentreret arbejdsindsats og bedre samarbejdsevner.
 • Medarbejderne bliver samtidig bedre til at tænke en problemstilling igennem og gennemskue komplekse sammenhænge, hvilket selvsagt også kommer organisationen til gode.

Ud over disse indirekte gevinster kan samtalerne også være direkte forretningsrelevante. Ledere med personaleansvar eller strategisk ansvar og medarbejdere som er involveret i koncept- og produktudvikling, markedsføring og kommunikation m.v., kan med fordel bruge filosoffen som sparringspartner.

 • Det giver nye perspektiver på problemløsning og idéudvikling.
 • En skarpere analyse af implikationerne resulterer ofte i mere holdbare løsninger.

Under Om dig kan du se eksempler på hvornår du og din organisation kan have gavn af filosofiske samtaler.