samtalefilosoffen

... en ledsager på tankens opdagelsesrejse

Græsvangen 171, 8381 Tilst

+45 25 88 40 34

marie@samtalefilosoffen.dk
 


Du er her: Materiale > Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv


2013

Sokratisk dialog på VUC i Thisted

Med støtte fra Uddannelsespuljen igangsatte Thy-Mors HF & VUC i august 2013 et toårigt regionalt udviklingsprojekt som har til formål at skabe et heldagstilbud til unge med "sociale udfordringer som tidligere misbrug, lavt selvværd, manglende evne til resiliens (psykologisk modstandskraft)" m.v. som "ofte har blandt andet flere tidligere afbrudte uddannelsesforløb bag sig" (citat fra projektets indholdsbeskrivelse). Lærerne skal "udvikle nye redskaber og strukturer" bl.a. med henblik på at medvirke til at flere unge vil kunne gennemføre på VUC og komme videre i en ungdomsuddannelse. Læs kort projektbeskrivelse.

Under "Projektets nyhedsværdi og additionalitet" i forhold til eksisterende projekter og aktiviteter anføres bl.a.: "Der er i dette projekt langt mere opmærksomhed på den enkelte kursist og dennes livsverden". Endvidere er det et succeskriterium at kursisterne "bliver mere kvalificeret fagligt som personligt til at tage ansvar for eget liv og uddannelse", og at den enkelte "bliver mere integreret, aktiv og selvbevidst i forhold til egne ressourcer og muligheder som aktiv medborger i samfundet."

Til opnåelse af disse formål gennemføres der (som ét blandt mange tiltag) allerede nu gruppedialoger efter sokratisk metode med eleverne under ledelse af projektleder Ann-Lise Aasesdatter. Marie Lund er inviteret til at stå for en temadag den 6. november hvor også projektets faglærere skal stifte bekendtskab med den sokratiske dialoggruppe med henblik på at kunne frugtbargøre erfaringerne i deres undervisning.


2012

Tre interview i Psykologi: "Samtale med filosoffen"

I den aktuelle udgave af magasinet Psykologi (nr. 3, 2012) bidrager journalist Annette Aggerbeck med en artikel om filosofisk praksis. Interviewene med Marie Lund og to gæster i hendes filosofiske praksis findes på side 24-27.

Bladet kan købes i kiosker til og med 17. juni 2012.

Når bladet ikke længere er i handelen, vil artiklen kunne downloades under Materiale > Presse.

Konference om klinisk etik 8. juni 2012

Som optakt til konferencen vil der den 7. juni være en masterclass samt stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Etik (DASKET) og middag.

Tilmeldingsfrist: onsdag den 23. maj 2012.

Se nærmere om program, priser og tilmelding på www.klinisketik.dk.

Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde 2012

Dansk Filosofisk Selskab er et samarbejde mellem de filosofiske universitets- afdelinger-/institutter i Danmark. Ved Selskabets årsmøde 2012, som foregår på Roskilde Universitet den 2.-3. marts, er temaet "filosofiens relevans for samfundet", og der bliver i år for første gang en seance med temaet "filosofisk praksis, klinisk filosofi og erhvervsfilosofi". Nærmere info og tilmeldingsformular her.

Eksistens sætter igen fokus på filosofisk praksis

Så handler det filosofiske P1-program Eksistens endnu engang om filosofisk praksis. Medvirkende: ph.d. i pædagogisk filosofi Finn Thorbjørn Hansen, sygeplejerske Sine Herholdt og filosofisk praktiker Marie Lund.

Udsendelsen sendes første gang mandag den 13. februar kl. 14:03 og kan efterfølgende hentes som podcast eller høres direkte på Eksistens' hjemmeside.

Programvært Bjarke Stender tager temaet op i anledning af en artikel i Kristeligt Dagblad om filosofisk praksis i Sverige under overskriften "Skift depressionspiller ud med filosofi".

Etikworkshop for pædagogiske ledere hos Mindstairs

Onsdag d. 8. februar stod Marie Lund for en workshop om etik som led i et kursus for pædagogiske ledere arrangeret af Mindstairs. Vi talte om forskellige metaetiske grundforståelser og arbejdede med at anvende disse på en konkret (fiktiv) case fra en børnehave.

Mindstairs og samtalefilosoffen fortsætter samarbejdet i foråret 2013.

De Frivilliges Hus: Om positiv tænkning og respekt for sorgen

Onsdag d. 1. februar holder Marie Lund oplæg ved en temaaften i De Frivilliges Hus i Aalborg. Alle der arbejder med selvhjælpsgrupper i Aalborg Kommune, er inviterede. Aftenens overordnede tema er "krisen som noget der kan tilføre livet nye dimensioner og nye værdier trods tabet". Det er gratis at deltage.

Se nærmere om indhold og tilmelding m.v. på De Frivilliges Hus' hjemmeside.


2011

Det store spørgsmål i Jyllands-Posten

Journalist Else Boelskifte har interviewet samtalefilosoffen til sin klumme "Det store spørgsmål" i søndagstillægget VIVA. Interviewet bringes søndag den 11. december under overskriften "Som du spørger, får du svar". Klummen findes kun i den trykte avis og kan altså ikke læses på internettet.

NB: Interviewet kan nu downloades her: "Som du spørger, får du svar".

Fællesnordisk endagskonference

Tidligere på året mødtes 26 filosofiske praktikere fra de fem nordiske lande med hinanden og andre med interesse for filosofisk praksis i København. Lørdag den 21. april 2012 gentager vi succesen med en nordisk endagskonference som denne gang vil finde sted i Lund, Sverige. Mødesproget vil være engelsk.

Nærmere oplysninger vil være at finde på www.nordicpp.org efterhånden som detaljerne kommer på plads. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Interesseret? Send en uforpligtende forhåndstilkendegivelse til Tulsa Jansson på tulsa@philosophyatwork.com, så vi kan begynde at få en fornemmelse af hvor stort et lokale vi skal finde.

Gave med snor i - radiointerview i D2R

Hør om arbejdet med metaforer i filosofisk praksis i den2radio. Udsendelsen er på forsiden fra 13. marts og vil fra og med 20. marts være at finde under udsendelser fra ugen 13.-19. marts 2011 i D2R's arkiv.

Den2radio ("den anden radio") er en netradio som producerer dybdegående kultur-, musik-, debat- og samfundsprogrammer - læs mere her.

Hvad er vigtigt i dit liv? Foredrag hos Dansk Magisterforening

Til foråret bliver der igen mulighed for at opleve samtalefilosoffen i DM-regi, denne gang ved to fyraftensmøder hhv. i København den 17. marts 2011 og i Odense den 24. marts 2011, begge dage fra kl. 17-20. Møderne er gratis for medlemmer af DM.

Tilmelding og nærmere info hos DM via ovenstående links (klik på byen).

1st Nordic Philosophers' Networking Day: Fællesnordisk netværksmøde

Den 30. april mødes 30-40 filosofiske praktikere fra de fem nordiske lande med hinanden og andre med interesse for filosofisk praksis. Mødet foregår i København og er arrangeret af fem nordiske filosoffer i samarbejde med Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. Mødesproget vil være engelsk. Se alle oplysninger om arrangementet her. Tilmelding allerede nu hos marie@samtalefilosoffen.dk. Der er begrænsede pladser.


2010

Filosofisk idéudvikling - workshop hos Dansk Magisterforening

Oktober 2010 forestod samtalefilosoffen en workshop for ledige med iværksætterdrømme hos Dansk Magisterforening. Vi arbejdede bl.a. med afklaring af deltagernes succesparametre og videreudvikling af deres forretningsideer.

Samtalefilosoffen interviewet til Jyllandsposten

Tirsdag den 28. september 2010 bragte Jyllandsposten en artikel om filosofisk praksis. Artiklen af journalist Else Boelskifte er baseret på interview med samtalefilosoffen og gæst Lars Ljungqvist og bragtes kun i den trykte avis.

NB: Artiklen kan nu downloades her: "Livet er altid en tanke værd".

Den 10. internationale konference om filosofisk praksis

Den 10. internationale konference om filosofisk praksis fandt sted den 11.-14. august 2010 i Leusden, lidt sydøst for Amsterdam. Se videoklip fra konferencen.

Radiointerview med samtalefilosoffen og gæst søndag den 20. juni

Temaudsendelse om "at gå til filosof" på P1: Marie Lund med samtalepartner i dobbeltinterview i DR's filosofiprogram Eksistens den 20. juni kl. 14:03. Udsendelsen kan stadig høres eller hentes som podcast hos Danmarks Radio.